USTALENIA DETEKTYWISTYCZNE

Ustalenia detektywistyczne mają na celu zdobycie konkretnych informacji o osobach, posiadanych ruchomościach czy nieruchomościach. Ustalenie tych danych może pomóc przy sprawie rozwodowej, dotyczącej podziału majątku czy sprawach alimentacyjnych.

Nasze biuro zajmuję się między innymi ustalaniem takich informacji jak:

- Ustalenie danych kontaktowych np. numer telefonu czy adres email

- Ustalenie miejsca pracy oraz innych źródeł dochodów

- Ustalenie faktycznego miejsca zamieszkania

- Ustalenie posiadanych ruchomości oraz nieruchomości

- Ustalenie bieżących zobowiązań i należności

Każde zlecenie kończy się podsumowaniem w postaci sprawozdania z przeprowadzonych czynności detektywistycznych zawierającego raport tekstowy, zdjęcia oraz materiał filmowy.

Działamy w sposób dyskretny i skuteczny, a zebrane materiały mogą być wykorzystane w sądzie jako dowód!

*tylko licencjonowani detektywi mają prawo przetwarzać dane osobowe osób bez ich wcześniejszej zgody. W innym przypadku dowód nie zostanie dopuszczony przez Sąd. Działanie na własną rękę jest bardzo czasochłonne i obciążone dużym ryzykiem niepowodzenia lub dekonspiracji.

OBSERWACJE DETEKTYWISTYCZNE

Tę formę czynności detektywistycznych wykorzystuje się w przypadku kiedy Twój partner lub inna bliska Ci osoba prowadzi podwójne życie, dopuszcza się zdrady, prowadzi ukryte, często nielegalne interesy, ukrywa swój faktyczny stan majątkowy bądź w inny sposób może zaszkodzić Tobie i Twojemu otoczeniu.

Jeżeli masz wątpliwości czy Twoje dziecko nie wpadło w niebezpieczne towarzystwo, nie zażywa narkotyków lub nie popełnia innych przestępstw - możesz się o tym dowiedzieć, zanim będzie za późno.

Nasi detektywi w sposób dyskretny to sprawdzą i przekażą odpowiednie dowody.

Nasza firma jest wpisana do rejestru prowadzonego przez MSW w zakresie prowadzonej działalności detektywistycznej pod numerem RD-44/2017

Działamy na licencji detektywistycznej wydanej przez Komendę Główną Policji w Warszawie

Posiadamy umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów prowadzących działalność detektywistyczną na gwarantowaną sumę 15000 Euro.

TOP