SPRAWY PARTNERSKIE

Najczęstszym powodem rozpadu związku jest zdrada. My to udowodnimy zachowując pełną dyskrecję!

Nasi licencjonowani detektywi ustalą czy dana osoba dopuszcza się zdrady oraz zdobędą materiał dowodowy, który może być wykorzystany w sądzie i zdecydować o winie jednej ze stron.

Aby dowody zostały dopuszczone przez sąd muszą być zebrane w 100% legalnie, zgodnie z polskim prawem. Licencjonowany detektyw ma prawo przetwarzać dane osobowe i zbierać materiały dowodowe oraz może być wezwany jako świadek w celu potwierdzenia zebranego materiału dowodowego.

Gwarantujemy pełną dyskrecję podczas wykonywania czynności detektywistycznych!

DOWODY ZDRADY PARTNERA

Planując rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, bardzo ważne jest zebranie odpowiednich dowodów. Detektywi naszego biura zgromadzą potrzebny materiał dowodowy oraz przygotują profesjonalne sprawozdanie z przeprowadzonych czynności detektywistycznych, w skład którego wchodzą:

- zdjęcia,
- filmy,
- nagrania dźwiękowe,
- inne dowody w postaci np. rachunków za hotel

JAK ROZPOZNAĆ ZDRADĘ?

W zasadzie każde niecodzienne zachowanie może świadczyć o zdradzie jednego z partnerów. Istnieje kilka podstawowych sygnałów, które mogą wskazywać na zdradę np. nagła zmiana wyglądu, nowa fryzura, perfumy. Zastanawiające mogą być też częściej powtarzające się wyjazdy służbowe lub niespodziewane nadgodziny w pracy.

Osoby dopuszczające się zdrady często ukrywają przed swoim partnerem drugi telefon, z którego kontaktują się ze swoimi kochankami. Warto również zwrócić uwagę na podejrzane zachowanie partnera w domu np. nadmierna nerwowość, izolacja emocjonalna i fizyczna - są to bardzo silne sygnały, które warto zweryfikować.

Jeżeli masz jakieś podejrzenia w stosunku do swojego partnera, skontaktuj się z naszym detektywem, który pomoże przeprowadzić Cię przez wszystkie Twoje problemy bądź wątpliwości.

Nasza firma jest wpisana do rejestru prowadzonego przez MSW w zakresie prowadzonej działalności detektywistycznej pod numerem RD-44/2017

Działamy na licencji detektywistycznej wydanej przez Komendę Główną Policji w Warszawie

Posiadamy umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów prowadzących działalność detektywistyczną na gwarantowaną sumę 15000 Euro.

TOP