OBSERWACJA OSÓB I MIENIA

Obserwacja jest najlepszą metodą pozyskiwania informacji, z uwagi na możliwość stwierdzenia faktycznego stanu rzeczy.

Wszystkie Państwa przypuszczenia o nieuczciwym zachowaniu pracowników bądź partnerów biznesowych mogą zostać zweryfikowane przez naszych detektywów w dyskretny sposób oraz nie mający żadnego wpływu na działanie Państwa biznesu.

Nie tylko osoby mogą być przedmiotem obserwacji, ale również mienie. Taki rodzaj obserwacji wykorzystuje się do ochrony wartościowego mienia lub sprawdzenia czy jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Po wszystkim przekazane zostanie sprawozdanie gotowe do przedstawienia jako dowód w Sądzie.

USTALENIA MAJĄTKOWE

Przy tego typu ustaleniach niezwykle ważna jest odpowiednia wiedza prawna, ekonomiczna, a także detektywistyczna.

Wynajęcie biura detektywistycznego pozwoli zgromadzić informacje o dłużnikach Twojej firmy. Ustalimy nie tylko aktualne miejsce pobytu dłużnika, ale również wszelkie informacje na temat jego majątku.

Są to niezbędne działania do wszczęcia skutecznego postępowania windykacyjnego.

Zbierzemy niezaprzeczalne dowody dla Sądu, dokumentując posiadane lub wykorzystywane przez dłużnika nieruchomości oraz ruchomości.

SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI PRACOWNIKÓW

Ludzie są najważniejszym ogniwem w działaniu organizacji, dlatego ich dobór jest niezwykle ważny aby ograniczyć ryzyko strat finansowych firmy oraz złej opinii na rynku.

Aby mieć pewność, że zatrudni się odpowiedniego pracownika, warto skorzystać z pomocy detektywów. Potwierdzimy dane osobowe kandydata, sprawdzimy historię jego zatrudnienia, edukacji oraz zweryfikujemy dostarczone dyplomy oraz certyfikaty. Pojawi się również informacja czy dana osoba była w przeszłości karana.

Sprawdzeni mogą być również aktualnie zatrudnieni pracownicy pod kątem nieuczciwych czynów, mogących zaszkodzić firmie. Ustalimy czy pracownicy faktycznie wykonują swoje obowiązki w godzinach pracy i czy nie mają kontaktu z konkurencyjnymi firmami.

Taki komplet informacji pozwoli podjąć właściwą decyzję o zatrudnieniu przyszłego pracownika.

Nasza firma jest wpisana do rejestru prowadzonego przez MSW w zakresie prowadzonej działalności detektywistycznej pod numerem RD-44/2017

Działamy na licencji detektywistycznej wydanej przez Komendę Główną Policji w Warszawie

Posiadamy umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów prowadzących działalność detektywistyczną na gwarantowaną sumę 15000 Euro.

TOP