BADANIA DNA

Badania materiału genetycznego są przeprowadzane najczęściej w sytuacjach ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa.

W pierwszej kolejności pobierany jest materiał genetyczny od wskazanej osoby, a następnie przekazywany jest do analizy. W celu zachowania pełnej dyskrecji, wyniki badań dostarczane są zawsze osobiście.

Nasze biuro detektywistyczne przy tego typu usługach podchodzi do sprawy w sposób niezwykle dokładny, zachowując najwyższy stopień poufności, współpracując przy tym z najlepszymi laboratoriami i instytutami sądowymi.

Aby otrzymać więcej informacji na temat badań DNA, prosimy o kontakt z naszymi detektywami.

Nasza firma jest wpisana do rejestru prowadzonego przez MSW w zakresie prowadzonej działalności detektywistycznej pod numerem RD-44/2017

Działamy na licencji detektywistycznej wydanej przez Komendę Główną Policji w Warszawie

Posiadamy umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów prowadzących działalność detektywistyczną na gwarantowaną sumę 15000 Euro.

TOP